Αποστολές σε όλη την Ελλάδα
0 0.00

Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

View Cart Checkout

Πολιτική Απορρήτου / Cookies

Εισαγωγή

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα της LEDSDOIT, πώς τις χρησιμοποιούμε και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.Όταν αναφερόμαστε στον “Εταιρία” στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναφέρουμε την εταιρία Π, την εταιρεία που παρέχει αυτή την ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά που μπορούν να διατεθούν σε σας από αυτή την ιστοσελίδα.Πλαίσιο προστασίας δεδομένωνΗ εταιρία μας έχει ευθυγραμμίσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, υπό την επίβλεψη της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδος.Η εταιρία μας έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή (γνωστές και ως αξιολογήσεις επιπτώσεων προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR) για δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο, αλλά και το σύνολο της δραστηριότητάς της. 

1. Στοιχεία πελατών και πολιτών

Μπορείτε να μας στείλετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω αυτής της ιστοσελίδας εάν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες, για εμάς ή τα προϊόντα μας ή για άλλους παρόμοιους σκοπούς. Η απόφασή σας να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εντελώς προαιρετική και με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας γνωστοποιήσατε.Η εταιρία μας, μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Πελατών μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας υποβάλατε (α) να σας παράσχουμε πληροφορίες, (β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας, (γ) να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή (δ) να διατηρήσουμε τις λειτουργίες και την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, για παράδειγμα την επικοινωνία του υλικού μάρκετινγκ, εκτός αν έχουμε τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας. Θα φροντίζουμε και θα αποθηκεύουμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, ευθυγραμμισμένες με το ISO 27001, το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που αναλαμβάνει το προσωπικό μας και εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (βλ. Ενότητα 5), καθώς και τους τεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζουμε για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συμβιβασμού ή κλοπής πληροφοριών από τις εφαρμογές μας, υποστηρίζοντας συνεχώς με όλα τα σύγχρονα κάθε φορά μέσα, το σύνολο του Πληροφοριακού μας Συστήματος, τα οποία και ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

2. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Το GDPR ορίζει μια σειρά κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που θεωρούνται “ευαίσθητα” και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους ελεγκτές δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος και οι τυχόν διαθέσιμες υπηρεσίες από αυτόν τον ιστότοπο δεν συλλέγουν και δεν επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, υποστηρίζοντας την αξιολόγηση των επιπτώσεων του απορρήτου (γνωστή ως Αξιολόγηση επιπτώσεων προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR), 

3. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Αυτός ο ιστότοπος (και οι υπηρεσίες που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο), αλλά και όλες οι υπηρεσίες μας γενικότερα, δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν μάθετε ότι ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει τα προσωπικά του στοιχεία χωρίς να έχει γονική συναίνεση, επικοινωνήστε με το Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LEDSDOIT (βλέπε ενότητα 9), ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. 

4. Δικαιώματα δεδομένων πελατών και πολιτών

Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα που σχετίζονται με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρία LEDSDOIT χρησιμοποιώντας προς αυτήν και τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτά τα δικαιώματά σας, περιλαμβάνουν να ζητήσετε από την εταιρία LEDSDOIT να:• σας επιβεβαιώνει ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρεί για εσάς, αν υπάρχουν, και για ποιους σκοπούς.• αλλάζει τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.• διορθώνει τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που μπορεί να γίνουν για εσάς.• σας παρέχει ένα πλήρες αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για να τα μεταφέρετε αλλού.• σταματά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενώσω υπάρχει/επιλύεται μια ένσταση από εσάς.• σβήνει διαρκώς όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και επιβεβαιώνει σε εσάς ότι το έπραξε (αν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό).Για να επικοινωνήσετε με την εταιρία LEDSDOIT, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 παρακάτω. Εάν η εταιρία  δεν απαντήσει στην αίτησή σας, ή δεν σας παράσχει έναν έγκυρο λόγο για τον οποίο δεν είναι σε θέση να το πράξει, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κάνετε μια καταγγελία.Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω της ιστοσελίδας τους (www.dpa.gr) ή μέσω τηλεφώνου (+30 210-6475600), ή σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23 Αθήνα) 

5. Cookies ιστοτόπου

Είδη Cookies
Προσωρινά και μόνιμα CookiesΕνδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, τα οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Cookies τρίτων μερών
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies τρίτων μερών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες. Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα cookies τρίτων μερών παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω. 

6. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει σχετικούς υπερσυνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την εταιρία LEDSDOITΕνώ έχει ασκηθεί κάθε εύλογη μέριμνα κατά την επιλογή και την παροχή τέτοιων συνδέσμων, σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί πριν κάνετε κλικ σε εξωτερικούς συνδέσμους. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή καταλληλότητα των εξωτερικών συνδέσεων, ούτε συνεχώς να επαληθεύουμε την ασφάλεια ή την ασφάλεια των περιεχομένων που μπορεί να σας παρασχεθούν.  Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε ότι η χρήση εξωτερικών συνδέσμων γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες ή συνέπειες από τη χρήση τους από εσάς. 

7. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας LEDSDOIT σε βάθος χρόνου, και αν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες της LEDSDOIT που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο, ή από άλλα κανάλια επικοινωνίας μαζί της μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αλλαγών, θα έχετε συμφωνήσει με την αναθεωρημένη πολιτική.8. Επικοινωνία με την LEDSDOIT Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νομικά σας δικαιώματα ή να υποβάλλετε μια καταγγελία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε στην κάτωθι διεύθυνση: 

email:[email protected]

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να παραμένετε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με νέα και προσφορές.